ارزش ها و اهداف

  • مسئولیت‌پذیری در قبال کارکنان، مشتریان، جامعه و محیط زیست
  • شایسته سالاری
  • شفافیت
  • تلاش جمعی
  • اهداف کلان شرکت زیرساخت امن خدمات تراکنشی
  • توسعه فعالیتهای شرکت
  • ارتقاء سطح بلوغ
  • ارتقاء سرویس دهی