تاریخچه شرکت

شرکت زیرساخت امن خدمات تراکنشی در ابتدا بعنوان بخش تخصصی زیر ساختهای شبکه و مراکزداده، فعالیت خود را در بدنه بانک ملت آغاز نمود. پس از یک دهه فعالیت مستمر در این حوزه ، در سال ۱۳۹۰ به منظور ارتقاء فعالیت ها در حوزه IT و افزایش کیفیت خدمات در بستر تکنولوژی، مدیران ارشد بانک تصمیم به جداسازی این بخش از بدنه بانک نمودند. این شرکت در تاریخ ۱۳۹۰/۰۷/۲۴، تحت شماره ۴۱۵۹۷۳ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۷۶۴۰ با سرمایه یکصد میلیارد ریال منقسم به ده میلیون سهم ده هزارریالی ثبت و تاسیس گردید. بنیانگذاران و مدیران این شرکت سالهاست که از دست ‌اندرکاران با تجربه در حوزه زیر ساختهای ارتباطی می‌باشند. اعضای هیأت مدیره به ‌منظور جلب رضایت مشتریان و ارائه سرویس مطلوب در انتخاب مدیران ارشد و میانی اقدام به جذب نیروهایی متخصص و مجرب در امور شبکه و زیر ساختهای ارتباطی با هدف مشترک ایجاد خلاقیت و تمایز در ارائه محصولات و خدمات نمودند. مدیران این شرکت بر این باورند که با استفاده از آخرین دانشها و ابزارهای حرفه‌ای و اعتقاد بر اصل مشتری‌ مداری تمامی نیازهای مشتریان را شناسایی کرده و بهترین خدمات را به مشتریان خود ارائه نماید. کارشناسان این شرکت به پشتوانه ۱۲ سال فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات وبا داشتن تحصیلات، دانش ،مهارتها و آموزشهای مرتبط ، سعی در حفظ منافع شرکتهایی می نماید که به آنها خدمات ارائه می دهد.