صفحه اصلی/درخواست همکاری

کاربر گرامی

جهت ارسال درخواست همکاری با شرکت "زیرساخت امن خدمات تراکنشی" فایل تقاضانامه استخدام را از اینجا دریافت نموده و پس از تکمیل اطلاعات مورد نیاز از طریق فرم موجود در همین صفحه ارسال کنید.
دریافت تقاضانامه استخدام" اینجا " کلیک کنید.

ارسال تقاضانامه استخدام

  • انواع فایل های مجاز : pdf.