رک

تغيير شرايط بازارها، افزايش کاربرد پول در معاملات بصورت ديجيتالي، افزايش فاحش ارائه خدمات برخط و … بيش از پيش بر اهميت بررسي و شناخت ريسک در بستر ارائه اين خدمات و حفظ اطمينان و رضايت مندي مشتريان تاکيد نموده است. تحقيقات انجام شده در بازار کشور و تجربه قريب به سه دهه فعاليت تخصصي در بازار فناوري اطلاعات کشور حاکي از آنست که :

 • افزايش ميزان آلودگي گازي و وجود غبار محلي در کلان شهرها
 • تغيير شرايط اقليمي و افزايش فاحش ميزان ريزگردها در استان هاي جنوبي
 • عدم پيش بيني و تدوين برنامه آلودگي‏زدايي از رک و تجهيزات نصب شده داخل آن
 • عدم طراحي بهينه رک و چيدمان تجهيزات در آن مطابق با اصول الگوي گردش هوا
 • عدم تخصيص سيستم سرمايشي بمنظور تامين سرمايش مورد نياز تجهيزات در رک

عدم طراحي بر پايه اصول امنيتي در راستاي تفکيک دسترسي هاي مجاز و کاهش دسترسي هاي غير مجاز باعث کاهش کيفيت کارکرد و عمر مفيد و همچنين افزايش بروز وقفه در سرويس دهي تجهيزات نصب شده در شعب گسترده بانک ها، موسسات مالي، سازمان ها و ارگان ها گرديده است.

اين ائتلاف در راستاي پوشش دادن اين نياز مهم در سازمان هاي يادگيرنده، نسبت به طراحي اصولي و سفارشي انواع رک با کاربري هاي ويژه اقدام نموده است. از اين ميان مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

 • کابينت رک پرتراکم سرور/ شبکه
 • کابينت رک ايزوله در برابر گرد و غبار(Isolated Micro DC) مجهز به:

کولر صنعتي سقفي با فناوري DX و دور متغير (Inverter) داراي توان سرمايشي KW 3/3-8/1 جهت کار دائم ۲۴*۷ در مناطق حاره

سيستم هوشمنـد (Micro DCIM) جهت کنتـرل تحت شبـکه و يا استفاده از GSM Modem با قابليت اتصال انواع سنسورهاي آنالوگ، ديجيتال، بي سيم، ۴۸۵ و امکان ارتبـاط با انواع نرم افـزارهاي مانيتورينـگ

 • مرکزداده مايکرو(Micro Data Center)
 • رک باز پرتراکم سرور
 • رک باز پرتراکم توزيعي شبکه (POD)
 • رک باز پرتراکم توزيعي مخابراتي(زير دکل)