چشم انداز و مأموریت

  • چشم‌انداز شرکت زیرساخت امن خدمات تراکنشی

با ارائه خدمات خلاقانه و نوین در مقیاس ملی و منطقه‌ای، رضایت حداکثری ذینفعان را جلب نماییم.

  • مأموریت شرکت زیرساخت امن خدمات تراکنشی

با توانمندسازی سرمایه‌های انسانی و ارائه خدمات خلاقانه و پایدار در حوزه فناوری‌اطلاعات، حس امنیت، اعتماد و رضایت را به تمامی مشتریان و سهامداران القا نماییم.